EHBO-Vereniging Spaubeek e.o.


KvK: 40187018
Rekeningnummer: NL85 RABO 01483925 20

Secretariaat: Gonny Rouland
Kerkstraat 22, 6176 AR Spaubeek
tel: +31 (0)6 147 40 454

EHBO Spaubeek e.o. is lid van de Nationale Bond voor EHBO


Lid worden en meedoen
Iedereen met een geldig EHBO diploma of deelcertificaat kan lid worden van EHBO Spaubeek en omstreken.
Voor nadere info: neem contact op met het secretariaat
Certificaat verlopen en toch meedoen?: neem contact op met het secretariaat!


Cursussen en Herhalingslessen
Cursus EHBO: De EHBO basiscursus voorjaar 2023 is afgerond! De inschrijving voor een nieuwe cursus is gestart; stuur een mail naar het secretariaat !
aanmelding op de wachtlijst is altijd mogelijk. Meld je aan via

Iedere maand is er een herhalingscursus om je EHBO diploma of certificaten geldig te houden.
Meedoen met herhalingscursus kan altijd, wel even vooraf bellen en lid worden !
volgende herhalingscursus sessie: 7 december 2023


Reanimatie lessen
In samenwerking met de gemeente Beek organiseren we met regelmaat in het kader van HartslagNu, reanimatielessen.
Voor de volgende reanimatie HartslagNu cursus in de BMV Spaubeek is de inschrijving geopend --> mail naar ons secretariaat:


Activiteiten en Nieuws EHBO Vereniging Spaubeek is een actieve vereniging met veel activiteiten en nieuwtjes. Laat u verrassen in dit Nieuwsoverzicht


EHBO Spaubeek Workshops
Op verzoek van verenigingen en stichtingen organiseren we workshops "op maat", waarbij we met uw leden inzoomen op een of meerdere hulpverlenings-themas.
Aanvraag en info via het secretariaat.
Ter orientatie: in de offerte voor een workshop worden verrekend: huur pop plus vervangingslong, instructeurskosten, huur AED, materiaal en lokatiekosten


EHBO Spaubeek e.o. bij evenementen

Op verzoek van evenement-organisatoren verleent EHBO Vereniging Spaubeek basis evenementen hulp.
hulpverzoeken minimaal 1 maand van te voren indienen ivm inzetplanning.
hulpverzoeken minder dan een maand ingediend: opslag=40 Euro; hulpverzoeken minder dan twee weken ingediend: opslag=75 Euro

 • Bij een evenement zijn altijd minimaal 2 EHBO-ers aanwezig.

Onkostenvergoedingen inzet bij evenementen

 • EHBO-vrijwilliger BLS € 10,15 per uur per persoon (min. aantal EHBO'ers= 2 vlgns GHOR richtlijn)
 • Nachttarief (na 23u) per vrijwiliger per uur: € 17,50
 • Huur van portofoons €10,00 per inzet/per dag
 • Huur van AED €19,50 per evenement/per dag
  (het evt. gebruik van AED-pads obv werkelijke kosten/nacalculatie)
 • De organisator zorgt per inzet van 2 uur voor adequate catering (broodjes/drinken) voor de aanwezige EHBO'ers
  alternatief wordt de catering op nacalculatie per factuur in rekening gebracht
 • Verplaatsingskosten bij evenementen buiten de 10 km cirkel vanaf Spaubeek:
  naar rato van aantal in te zetten personen en voertuigverplaatsingen -informeer bij het secretariaat
 • Voorgesprek en administratieve afhandeling zijn gratis en inbegrepen bij bovenstaande kosten

Richtlijnen voor de EHBO post (volgens de GHOR richtlijn voor evenementen)

 • Bij inzet van Basis Eerste Hulp bij Evenementen plaatst de organisatie minimaal 1 zorgpost.

Deze zorgpost voldoet aan de volgende eisen:

 • De post moet herkenbaar zijn, door middel van bijvoorbeeld verwijsborden, banners of vlaggen.
  let op:(EHBO Spaubeek voorziet de post van een EHBO Spaubeek banner; voor overige verwijzingen is de organisatie verantwoordelijk).
 • De ruimte bevindt zich op de begane grond, op een rustig gedeelte op het evenemententerrein, niet dicht bij de geluidsinstallatie en/of het podium.
 • De EHBO-post moet privacy en beschutting bieden voor de behandeling van zorgvragers.
 • De EHBO-ruimte moet schoon en verlicht zijn.
 • Er is (stromend) water aanwezig.
 • Er dienen tenminste twee stoelen/zitplaatsen aanwezig te zijn.
 • N.b.: bij evenementen op of met velden is een portofoon verplicht;
  bij evenementen op locaties waar de AED meer dan 300 meter verwijderd is, wordt huur van de AED aanbevolen
update: 5 oktober 2023/FV mijnwater zuidlimburg indie